UTSTILLING: FARGE møter LINJE

lørdag 7. oktober 2017 kl. 14.00

Susanne Kathlen Mader og Kjell Varvin
maleri / objekt

Susanne Kathlen Mader og Kjell Varvin arbeidar under same tak, likevel er dette fyrste gong dei stiller ut saman. Begge er opptekne av geometri med referanse tilbake til både Bauhaus og Russisk Suprematisme som er grunnlaget for modernismen. 

I utstillinga på Hå er det fargane som møter linjene i maleri og installasjon.  Kvar del finn sin plass og får utspela sitt fulle potensiale.

Opning av utstillinga laurdag 7. oktober kl. 14.00.
Opning ved kunstnar John Josefsen.

Pressemelding:

Susanne K. Mader / Kjell Varvin

FARGE møter LINJE

Susanne Kathlen Mader (f. 1964) er født i Tyskland, men har bodd og arbeidet som kunstner i Norge siden 1998. Hun jobber med skulptur, romlige installasjoner og maleri. Uansett uttrykksform er hennes hovedtema «farge og rom». Hva skjer når farge, linje, form og rom møtes? « Det er en fysisk opplevelse, hvor min kropp i høyeste grad er tilstede og delaktig. Komposisjonene er en oppmåling av min verden. Jeg vil etablere en naturlig balanse mellom alle elementene, en musikalsk flyt. Jeg ønsker at verkene skal være intenst tilstede uten å lage støy, at de utstråler en tilstedeværelse som samtidig er stillferdig og dynamisk.» sier Mader selv.

Kjell Varvin (f. 1939) er utdannet i Oslo, Paris, Sevilla og Barcelona. Han har atelier og bor i Oslo, sammen med Susanne K. Mader. Varvin er representert ved blant annet Nasjonalmuseet, Nordnorsk Kunstmuseum og Riksgalleriet. Siste store separatutstilling han hadde var på Kunstnernes Hus våren 2017. Kjell Varvin produserer minst ett nytt arbeid hver dag, som så publiseres på nettet. På utstillingen på Kunstnernes Hus endret han også utstillingen hver kveld slik at den fremsto litt ulikt hver dag i åtte uker. Med sine abstrakte skulpturer av metallrør og andre gjenstander han har for hånden, utøver Varvin en form for vedvarende kontruksjon og dekonstruksjon.

Mader og Varvin arbeider under samme tak, helt siden hun kom til Norge i 1998. Allikevel er det først på utstillingen på Hå gamle prestegard at de tror det skal klaffe bra å stille ut såpass tett sammen.

"Vi får prøve å koble gjennom en installasjon hvor hennes farger og former spiller på lag med mine sveisete linjer i stål. Det kan være forbundet med risiko, men vi har trent litt på forhånd", sier Varvin.

Susanne Mader er presis og direkte i sine verker. Kjell Varvin er improviserende, en fri fugl som fungerer best i åpent rom med mye lys og luft. Begge er opptatt av geometri med referanser tilbake til både Bauhaus og Russisk Suprematisme; grunnlaget for modernismen.

Susanne er maler og Kjell er tegner av natur, det er fargene som møter linjene. Resten er et spørsmål om funksjon; at hver del i installasjonen finner sin plass og får utspille sitt fulle potensiale.

Begge har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland og har hatt offentlige oppdrag for universitet og skoler, sykehus og kulturhus.

Legg til hendinga i din kalender