Søk

Sjå katalog her
Sjå katalog her:
Sjå katalog her:
Facebook
   

Obrestad fyr

Obrestad fyr Fyret ligg på ein odde, der kor den flate moreneryggen går over i lause lufta. Frå stova til fyrmeisterbustaden er det utsikt til havet på tre sider og mot aust ser ein Høgjæren. Fyret på Obrestad ser i stor grad ut som då det var fråflytta i 1991.

Hå kommune kjøpte fyret av Kystverket i 2006 for å formidla kulturvernverdiane på anlegget og visa korleis fyr kan nyttast i nye samanhenger. Kvart år vert kunstnarar utfordra til å syne kunstprosjekt både inne og ute.

 

   
Ansvarlig redaktør Eva Watne
padlock padlock