Skuleskyss

Når kan du få skuleskyss?

For å ha rett på skuleskyss må avstanden mellom heimen din og skulen vera:

  • over 2 kilometer for 1. klassingar
  • over 4 kilometer for 2. - 10. klassingar

Bur du nærare skulen enn avstandane over, kan du ha rett til skuleskyss dersom du:

  • går i grunnskulen og har ein spesielt farleg eller vanskeleg skuleveg
  • er funksjonshemma, skada eller sjuk

Dersom du bur nesten like ofte hjå begge foreldra, kan du ha rett til skuleskyss frå begge plassar om dei andre krava er oppfylte.  

Les meir om reglane for skuleskyss i Rogaland her.

Slik søker du om skuleskyss

Skulen din organiserer all skuleskyss. Du melder inn behovet ditt i  Visma Flyt Skole. Alle 1. klassingar får informasjon om dette i oppstartsmøtet før skulestart.

Lurer du på noko meir?

Ta kontakt med rektor på skulen din.

Fann du det du leita etter?