Årshjul for overgangen frå barneskulane til Nærbø ungdomsskule

 I lag med barneskulane har me laga følgjande prosedyre for overgangen til ungdomsskulen. Alle partar har eit ynskje om å gjera overgangen så god som mogleg, og det er difor positivt at me har eit så tett samarbeid rundt dette arbeidet.

Tidspunkt
Tiltak
Ansvar
     
     
     
Mai Samtalar med kvar elev på barneskulen. "Saman om oppvekst" - skjema vert brukt. Undervegsvurdering vert lagt fram. Barneskulane
     
Juni 7.klassingane vert invitert til ungdomsskulen. Ungdomsskulen
Mai/juni Overføringsmøter med PPT PPT
     
     
Juni Ungdomsskulen set opp klassane, og sender klasselistene til barneskulane. Ungdomsskulen
     
Juni Elevmappene vert levert ungdomsskulen. Barneskulane
Fann du det du leita etter?