Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. Bønder kan også få tilskot til drenering.

Formålet med SMIL-midla er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet til jordbruket, og redusera forureininga frå jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Prosjekta og tiltaka skal prioriterast ut frå lokale målsettinar og strategiar.

Her kan du sjå gjeldande SMIL-strategi for Hå kommune (PDF, 813 kB)

SMIL-ordninga er fastsett i forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kontakt

Halldor Gislason
Landbrukssjef
Telefon: 51 79 31 24
Mobil: 415 32 691
Fann du det du leita etter?