Tomteoversikt

Her har du oversikten over dei ledige tomtene på det nye feltet.

Dei grøne er ledige, dei røde er selde.

Tomtene i Stokkalandsbråtet nord og sør, finn du meir detaljar på lenger nede på sida. Det nyaste feltet rett aust for barnehagen, heiter Stokkalandskroken. Meir info om desse tomtene kjem snart.


Klikk for stort bilete

 

 

Prisoversikt Stokkalandsmarka

Stokkalandsbråtet sør
Stokkalandsbråtet sør
Stokkalandsbråtet sør
Gateadresse Storleik Selger
Stokkalandsbråtet 10 505,8 ET Bygg
Stokkalandsbråtet 8 497,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 6 492,8 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 4 504,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 2 483,4 SOLGT
Stokkalandsbråtet 87 501,9 SOLGT
Stokkalandsbråtet 7 503,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 89 504,2 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 5 501,7 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 91 503,8 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 3 501,9 Byggefirma Rimestad
Stokkalandsbråtet 93 520,9 SOLGT
Stokkalandsbråtet 1 514,2 SOLGT
Stokkalandsbråtet 88 492,2 SOLGT
Stokkalandsbråtet 90 496,1 SI Bygg
Stokkalandsbråtet 92 486 Byggmester Jon Harald Håland

 

Stokkalandsbråtet nord
Stokkalandsbråtet nord
Gateadresse Storleik Selger
Stokkalandsbråtet 11 503,4 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 12 598,8 SOLGT
Stokkalandsbråtet 13 496,7 SOLGT
Stokkalandsbråtet 14 659,8 SOLGT
Stokkalandsbråtet 15 494,8 Jan Harald Olsen
Stokkalandsbråtet 16 615,2 SOLGT
Stokkalandsbråtet 18 545,4 SOLGT
Stokkalandsbråtet 76 479,1 Vigrestad boligutvikling
Stokkalandsbråtet 78 478,6 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 80 480,6 SOLGT
Stokkalandsbråtet 81 499,8 SOLGT
Stokkalandsbråtet 82 506,6 SOLGT
Stokkalandsbråtet 83 498,7 Hå kommune
Stokkalandsbråtet 84 497,1 Hellvik Hus
Stokkalandsbråtet 85 504,1 Serigstad Bygg
Stokkalandsbråtet 86 498,7 Signaturhus

 

Stokkalandsræget
Stokkalandsræget
Stokkalandsræget
Gateadresse Storleik Selger
Stokkalandsræget 3 481,1 Hå kommune
Stokkalandsræget 5 497,3 Hå kommune
Stokkalandsræget 7 495,0 Hå kommune
Stokkalandsræget 9 497,8 Hå kommune

 

Stokkalandskroken
Stokkalandskroken
Gateadresse Storleik Selger
Stokkalandskroken 4 461,4 Hå kommune
Stokkalandskroken 6 456,7 SOLGT
Stokkalandskroken 8 465,8 Hå kommune
Stokkalandskroken 10 449,5 Hå kommune
Stokkalandskroken 18 526,5 Hå kommune
Stokkalandskroken 20 532,4 Hå kommune
Stokkalandskroken 22 556,6 Hå kommune
Stokkalandskroken 24 485,8 Hå kommune
Stokkalandskroken 26 497,6 Hå kommune
Stokkalandskroken 28 496,1 Hå kommune
Stokkalandskroken 30 496,1 Hå kommune
Stokkalandskroken 31 491,8 Hå kommune
Stokkalandskroken 32 508,1 Hå kommune
Stokkalandskroken 33 482,5 Hå kommune
Stokkalandskroken 34 499,5 Hå kommune
Stokkalandskroken 35 474,8 Hå kommune
Stokkalandskroken 36 500,7 Hå kommune
Stokkalandskroken 37 446,7 Hå kommune
Stokkalandskroken 38 497,2 Hå kommune
Stokkalandskroken 39 475,6 Hå kommune
Stokkalandskroken 41 490,5 Hå kommune
Stokkalandskroken 43 479,6 Hå kommune
Stokkalandskroken 44 494,0 Hå kommune
Stokkalandskroken 46 479 SOLGT
Stokkalandskroken 47 505,0 SOLGT
Stokkalandskroken 48 460 Hå kommune
Stokkalandskroken 49 506,8 Hå kommune
Stokkalandskroken 50 493,1 Hå kommune

 

Fann du det du leita etter?

Prisinformasjon

Pris:

1 000 000,- *

* Pris eks. 2,5% dokumentavgift, matrikkelbrev og tinglysing

Tomteareal:

450-600m2

Type:

Bustadtomt (Sjølveigar)

Kontakt

Servicetorget i Hå kommune
51 79 30 00 

E-post: servicetorg@ha.kommune.no

Om Stokkalandsmarka

Stokkalandsmarka er eit hovudsatsingsområde for bustadbygging i åra framover.
Det er førebels sett av utbyggingsareal for ein ny tettstad mellom Vigrestad og Brusand som kan få opp mot 6 – 8 000 innbyggjarar i feltet

Området har flott utsikt mot Jærhavet og med lett tilgang til store friluftsområder som Haugstadskogen og Jærstrendene.

 

Klikk for stort bilete

 

 

Klikk for stort bilete