Kystpilegrimsleia

Hå gamle prestegard og Obrestad fyr er nøkkelstad langs Kystpilegrimsleia

For å koble leia til kulturhistoriske stader langs kysten, har man i arbeidet med Kystpilegrimsleia valgt å etablere såkalte nøkkelstader, som pilegrimen kan oppsøkja for å få pilegrimspasset sitt stempla.

Kystpilegrimeleia: