Bilete

Dagsenter for utviklingshemma

Søknadskjema

Dagsenter er eit dagtilbod for vaksne med utviklingshemning. Det er dagsenter på Nærbø og Vigrestad.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00

Kart

Fann du det du leita etter?