Bilete

Omsorgsstønad

Søknadskjema

Omsorgsstønad kan gjevast til privatpersoner som har eit særlig tyngjande omsorgsarbeid i heimen. Målet er at familien kan fortsetja å ha omsorga for sine næraste.

 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00
Anne Brit Kristensen
Rådgjevar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 992 14 932

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?