Bilete

Støttekontakt

Søknadsskjema

Støttekontakt er eit tilbod til personer med behov for sosialt samvær og/eller støtte for å delta i aktiviteter utanfor heimen.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Telefon: 51 79 30 00
Anne Brit Kristensen
Rådgjevar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 992 14 932

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?