Legekontor Varhaug

Elektroniske legetenester Bytt fastlege

E-konsultasjon til legen

E-konsultasjon kan du bruka ved helsetilhøve som legen allereie kjenner til.
Det er eigenandel på dette som for vanlig konsultasjon. Ein betaler derfor ikkje for barn under 16 år, og frikortsystemet gjeld. Du vil få tilsendt giro utan gebyr. NB: Svartida er normalt 1-2 dagar, men kan vere inntil 5 dagar.

E-kontakt til legekontoret

Dette er eit godt alternativ til å ringe legekontoret.
Her kan du for eksempel fornye reseptar og bestilla / avbestilla legetime.

Ikkje send medisinske spørsmål via e-kontakt. Bruk då heller e-konsultasjon, som går rett til legen.

E-brev

Me kan sende meldingar til deg elektronisk, til dømes om svar på undersøkingar og forskjellige prøver. Du vil då få ein e-post om at du må logge deg inn for å lese meldinga.

Opningstider

Måndag - torsdag kl. 08.00 - 15.00
Fredag kl. 09.30 - 15.00

Telefontid: Det er ikkje fast telefontid. Ved korte spørsmål, og ved avklaring om konsultasjon, kan ein ringa å be om at legen ringer opp att.

Kontakt

Legekontor Varhaug
Telefon: 51 79 97 00

Kartpunkt

Fann du det du leita etter?