Kulturvernpris

 

Hå kommune sin kulturvernpris blir delt ut annakvart år. Prisen skal gå til enkeltpersonar, lag, verksemder eller andre som har gjort ein særs verdfull innsats for kulturvern, bygningsvern og byggeskikk i kommunen. Prisen består av ein plakett og ei pengegåve, p.t. kr. 10.000.

Reglar for tildeling av kulturvernpris

Formannskapet har vedteke å oppretta kulturvernpris. Det skal vera eit tidsrom på minst to år mellom kvar prisutdeling.

Prisen kan vera eit diplom og ein pengesum. Pengesummen vert fastsett i årsbudsjettet.

Prisen kan gjevast til einskildpersonar, lag, verksemder eller andre utøvarar som har gjort ein særs verdfull innsats for kulturvern, bygningsvern og byggeskikk i kommunen.

Det vert oppnemnt ein jury som skal avgjera kven som skal få prisen. I dette arbeidet kan juryen sjølv søkja naudsynleg støtte frå faglege instansar/personar.

Juryen skal vera samansett av:
Leiar i utval for opplæring og kultur
Leiar i utval for tekniske saker og næring
1 medlem oppnemnd av formannskapet
Rådmannen er sekretær for juryen.

Ordføraren står for utdeling av prisen.

("Kommunale støtteordningar" pkt. 6, C)

 

Tidlegare mottakarar av Hå kommunes kulturvernpris

2014: Lars Haarr - Eigaren av et jærhus frå 1840, Hårr, Nordsjøvegen 3373.
2013: Ingen pris.
2011: Nina Jensen og Jarle Henriksen - sveitserhuset "Dalheim".
2009: Ingebjørg og Per Ivar Wold - "Köhlerpaviljongen".
2007: Anne Lise Holmane Messmer - jærhus "Lars Elias-huset".  
2005: Båten M/B "Flink" v/sameiget.
2003: Lerbrekk gamle skulehus v/vennelaget.
2001: Audun Øyri og Ogna bondelag - "Folkeminne frå Ognaheiå".
1999: Berit og Svein Mikal Ødemotland – jærhus.
1997: Edvard Bjelland – jærhus.
1995: Solvor og Kjetil Nærland – jærhus.