Kunngjeringar

Varsel om oppstart av forskriftsarbeid

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Kommunane Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda startar nå arbeid med ei ny felles lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslipp mindre enn 50 pe (lokal avløpsforskrift).

 Kommunane på Jæren (Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) har felles lokal avløpsforskrift i dag. Den nye avløpsforskrifta for Jæren og Ryfylke vil medføra ei revidering av eksisterande føresegn for kommunane på Jæren. For kommunane i Ryfylke vil forskriftsarbeidet bety at eksisterande praksis kan bli heimla i forskrift samt at det òg kan innførast nye lokale føresegn.

Forskrifta vil bli heimla i Forskrift om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta). Føresegna i ei lokal avløpsforskrift vil erstatta krava i § 12-7 til § 12-13 i forureiningsforskrifta. Føresegna i forureiningsforskrifta som ikkje blir erstatta av lokal forskrift vil framleis gjelda.

Eventuelle kommentarar og innspel kan sendast til:

post@ha.kommune.no

Eller

Hå kommune
Rådhusgata 8
4360 Varhaug

Publisert 24.05.2019

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke.

Publisert 26.11.2018

Kommunedelplanen inneheld ei planbeskriving som seier noko om korleis me skal utvikla eit trygt, triveleg og tilgjengeleg sentrum. Sentrum skal bidra til identitet og må bygga vidare på eksisterande kvaliteter som stasjonsby, samtidig som me skal skapa noko heilt nytt.

Publisert 14.05.2018

Tirsdag 28. mai 2019 ble politikere, gjestebud og næringsliv de første som fikk se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av innspill fra innbyggerne.

Fann du det du leita etter?