Foreldra sitt arbeidsutval (FAU)

Alle barnehagar har foreldreråd.

Foreldrerådet består av foreldre/føresette til alle barna og skal fremje felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet vel representantar til barnehagen sitt samarbeidsutval.

Lensmannsgarden FAU
Lensmannsgarden FAU
FAU 2017/2018 Oppgåve
Erik Helvik Leiar
Janite Varhaug Kasserar
Heidi Ånestad
Silje Vatland

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?