Råd og utval

Motland skule har 3 rådsorgan som alle har ei viktig rolle i drift og utvikling av skulen vår.

Elevrådet er elevane sitt rådsorgan. I det sitter elevrådsrepresentantar frå 4.-7. trinn.

FAU (foreldrerådets arbeidsutval) har ein representant og ein vara frå kvart trinn.

SMU (Samarbeid- og miljøarbeidsutval) har representantar frå FAU, elevråd, tilsette og skuleeigar og utgjer skulen sitt øvste rådsorgan.

Fann du det du leita etter?