Elevråd

Elevrådet er elevane sitt formelle organ til å påverke drift og utvikling av skulen vår.

Ved oppstart av nytt skuleår vel 4.-7. trinn to representantar kvar til elevrådet. På første møte vel dei leiar, nestleiar og sekretær. Desse tre utgjer elevrådsstyret som representerer elevrådet inn i SMU. Elevrådsstyret deltek også i kommunale arrangement som barn og unges kommunestyre.

Elevrådet har møter kvar 14. dag saman med Lise Lorraine Gudmestad er elevrådskontakt på Motland skule.

Referat frå møta vert lagt ut på denne sida.

Fann du det du leita etter?