On the Edge - En kjede av fyr

Katalog On the Edge 2018

On the Edge har sitt utgangspunkt i samarbeidet «En kjede av fyr». Kjeden består av fyrene på Utsira, Kvitsøy, Tungenes, Feistein, Obrestad, Kvassheim og Eigerøy.

Her inviterer vi deg til kultur- og naturopplevelser på kanten - der land, hav og himmel møtes. Fyrkjeden samarbeider med Jærmuseet, Kystverkmusea og Stavanger maritime museum, som bidrar med faglig kunnskap og historieformidling. Rogaland fylkeskommune og Kystverket bidrar med økonomiske midler.

 

Tenk, at du aldri ei einaste orgeltung vinternatt vakna av tåkeluren frå Feistein fyr, der du ligg og søv, søv med di vestvende sjel.

Slik formidler dikteren frå Klepp, Åse Marie Nesse, fyrets poetiske kraft.
- Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar, for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen, skriver hun et annet sted. Også i vår dagligtale har fyrtårnet og fyrlykta fått en betydning ut over fyrets funksjon som navigasjonsmerke langs kysten. Fyret har blitt metafor for håp eller et bestemt livsmål.

Kanskje er det dette som gjør at fyrene i dag fungerer så godt som et sted for kunst-
og kulturopplevelser. Med denne katalogen (link under artikkelen) håper vi at du blir inspirert til å besøke fyr, for å oppleve bildekunst, musikk elle
litteratur, for å lære meir om historien, eller rett og slett finne avkobling i hverdagen.
 
Besøk gjerne også vår Facebook-side for å holde deg løpende oppdatert om hva som skjer
på våre fyr!
 
For On the Edge
Eva Watne og Anders Jaarvik