Vakttelefonar

Servicetorg: tlf 51 79 30 00

Servicetorget er ope mellom kl 07:45 og 15:15 kvardagar.

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117

Medisinsk nødtelefon: 113

Vakttelefon barnevernet: 992 14 938

Barnevernvakta: 905 41 321

Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland: 902 40 200 eller 51 51 02 02 (Legevakta i Stavanger)

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Vakttelefon brann: 415 32 664

Krisesenter: 51 53 06 23

Krisesenter for menn: 51 53 22 27

Teknisk vakt: 51 79 30 90

Teknisk vakttelefon ringer du for eksempel ved:

  • Tette sluk
  • Hindringer/skader på kommunal veg
  • Feil på vassforsyning
Fann du det du leita etter?