Administrasjonen

Rådmannen har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. Dette inneber at rådmannen har ansvar for å leggja til rette for og koordinere dei oppgåvene kommunen har ansvaret for, etter kommunelova.

I tillegg skal rådmannen sjå til at politiske vedtak vert gjennomførde og føre tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løyse oppgåvene, har rådmannen knytt til seg 3 kommunalsjefar, personal- og organisasjonssjef, eigedomssjef og økonomisjef - saman utgjer desse leiargruppa.

Rådmannen si leiargruppe:
 

Klikk for stort bileteAnne Berit Berge Ims Rådmann

 

Klikk for stort bileteMarkus Bjørnseth Personal- og organisasjonssjef

Klikk for stort bileteBente C Iversen Økonomisjef

Klikk for stort bileteArne Birkeland Eigedomssjef

Klikk for stort bileteWaldemar Pettersen Kommunalsjef opplæring og kultur Klikk for stort bileteVigdis Monsen Austdal Kommunalsjef helse og sosialsaker Klikk for stort bileteAnne-Kristin Gangenes Kommunalsjef tekniske saker og næring
Fann du det du leita etter?