Innbyggjarrådet

Innbyggjarrådet har 12 medlemmar som er utnemnt av kommunestyret. 

Samansetjinga av rådet er slik:

  • 5 representantar for seniorane
  • 3 representantar for menneske med nedsett funksjonsevne
  • 2 representantar frå ungdomsrådet
  • 2 folkevalde.
Innbyggjarrådet er eit rådgjevande organ og skal ta del i den kommunale plan- og utviklingsprosessen. Det betyr at rådet skal ha til uttale alle politiske saker som gjeld eldre, menneske med nedsett funksjonsevne og ungdom sine levekår.    
Parti Navn E-post adresse Mobilnummer
  Signe Hove (Leiar) signe.hove@politikar.ha.no 419 33 468
  Asbjørn Stokkeland asbjorn.stokkeland@politiker.ha.no 950 55 501
  Asta Herredsvela asta.herredsvela@politiker.ha.no 974 79 044
  Eirik J Varhaug eirikj.varhaug@politiker.ha.no 467 95 405
  Elsa Siqveland elsa.siqveland@politiker.ha.no 991 50 189
  Hallgeir Grødeland hallgeir.grodeland@politiker.ha.no 900 59 564
  Johannes Haugstad johannes.haugstad@politiker.ha.no 51 43 74 21
  Kristian G Bore kristian.G.Bore@politiker.ha.no 416 28 116
  Liv Margot Sviland livmargotsviland@politiker.ha.no  
Nl Mariann Skjærpe mariann.skjaerpe@politiker.ha.no 412 82 243
H Reidun Bøe Høiland reidun.boe.hoiland@politiker.ha.no 952 08 737
  Thelma Hognestad Ueland thelma.hognestadueland@politiker.ha.no 468 25 203
Fann du det du leita etter?