Ordførar Jonas Skrettingland

Jonas Skrettingland (KrF) har vore ordførar i Hå sidan 2015.

Ordføraren er den fremste representanten for kommunen. Underskrifta hans er forpliktande for kommunen, i samsvar med lovverket og etter dei vedtak som formannskapet og kommunestyret gjer. Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet og set opp saklista til møta. Representerer kommunen ved offisielle samkome og har i det heile ansvaret for den kommunale representasjonen. Etter lova har han rett til å vera med på møte i alle kommunale utval, styre og råd.

Kontakt

Jonas Skrettingland
Jonas Skrettingland
Ordførar
Telefon: 917 08 515
Fann du det du leita etter?