Ordføraren sin vekeplan

   
Veke 12  
Måndag 18. mars 2019  
Kl. 09:00 - 15:30 Landbrukskonferansen 2019 (Stavanger)  
Kl. 15:00 - 16:00 Vekemøte med rådmann og varaordførar  
   
Tysdag 19. mars 2019  
Kl. 10:00 - 12:30 Møte i styringsgruppa: Regionalplan sjøarealhavbruk (Fylkeskommunen)  
Kl. 13:00 - 14:00 Arbeid valkomitè JIP  
   
Onsdag 20. mars 2019  
Kl. 09:00 - 10:30 Pilot Reisemålsutvikling- Styringsgruppemøte (Klepp rådhus)  
Kl. 11:30 - 14:00 Befaring med Fylkesmannen  
Kl. 17:00 -20:00 Re-opning Lunden leir- og fritidssenter  
   
Torsdag 21. mars 2019  
Kl. 11:00 - 12:00 Miljøfyrtårn Erik Håland A/S (Søyland)  
Kl. 13:00 - 14:00 Intermøte - gjennomgang av vurdering av erstatningsgrunnlag for framtidig omkjøringsveg, Vigrestad  
Kl. 14:00 - 15:00 Friluftsplan Skinansfjellet  
Kl. 18:00 - 21:00 Kommunestyremøte  
   
Fredag 22. mars 2019   
Kl. 18:00 - 20:00 Musikal (Motland skule)  
   
Fann du det du leita etter?