Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunen si verksemd. Kontrollutvalet sitt mål er derfor å sjå til at kommunen følgjer regelverket, og at verksemda er målretta, effektiv og etisk til beste for kommunen sine innbyggjarar.

Ansvarleg for sakene er Rogaland Kontrollutvalgssekretariat RKS

 


Meir informasjon om kontrollutvalet finn du her.

Medlemmar i kontrollutvalet i perioden 2019 - 2023:

 
Navn Adresse Postnummer/stad
Kaj Stokkeland (leiar) Ognavegen  4364 Sirevåg
Agnes Vold (nestleiar)        Langgt 5 4362 Vigrestad
Solfrid Fuglseth Kyrkjevegen 489 4362 Vigrestad
Jon-Ingar Mæland Markavegen 8 4365 Nærbø
Sjur Håland Kydlandsvegen 22 4360 Varhaug
     


2019
Informasjon om møter og saksdokument finn du ved å "klikke" deg inn på linken:

Møtedatoar og saksdokument

 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontrollar 2012-2016

Hå kommune - oversikt rapportar  (PDF, 235 kB)
Hå 2012 Styring av pengeflyt og finansforvaltning (PDF, 1017 kB)
Hå 2012 Innkjøp (PDF, 716 kB)
Hå 2013 Eierskapsforvaltning (PDF, 2 MB)
Hå 2013 Interkommunalt arkiv (PDF, 672 kB)
Hå 2014 Barnevern (PDF, 2 MB)
Hå 2014 Beredskap (PDF, 770 kB)
Hå 2014 Oppfølging av politiske vedtak (PDF, 925 kB)
Hå 2015 LYSE (PDF, 3 MB)
Hå 2016 Vedlikehold  (PDF, 2 MB)
Fann du det du leita etter?