Samarbeidsutval ved grunnskule og barnehage

Ved kvar grunnskule og barnehage skal det vera eit samarbeidsutval (SU). 
Kommunestyret vedtok i sak 090/15 å delegere val av representant til SU til utval for opplæring og kultur.
Utval for opplæring og kultur vedtok i sak 003/15 å ha politiske kontaktar til samarbeidsutvala (SU) i barnehagane.
Leiar og nestleiar av utval for opplæring og kultur er valt som representant og vararepresentant i kommunalt foreldreråd.

NB! I KS 017/18 (22.02.2018) blei det ei endring i kven som er politisk representant i Vigrestad storskule og Stokkalandsmarka barnehage. Oppdatert oversikt finn du nedanfor.

Fann du det du leita etter?