Råd og utval

For å sikra samarbeidet mellom heimen til barna og barnehagen har kvar barnehage eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Barnehagen har og eit FAU, foreldra sitt arbeidsutval. Barnehageeigaren skal syte for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutval.

Sjå under menyen Råd og utval for meir informasjon om desse samarbeidsorgana og kven som er representantar.

 .

Fann du det du leita etter?