Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

 For å sikre samarbeidet med heimen til barna i barnehagen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Barnehagen har og eit FAU, foreldrerådet sitt arbeidsutval.

Barnehageeigaren skal sørge for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Foreldresamarbeid
Ikke alle saker kan diskuterast på foreldremøte. Foreldra/føresette kan be om samtale med personalet der ein kan snakka om saker som angår barnet. Barnehagane kallar inn foreldra til samtale ein eller to gonger i året. 

FAU 2019/ 2020
FAU 2019/ 2020
Verv Navn Mobil Side
Leiar Marianne Sæland 91727175 Gul
Tone Waldeland 99516090 Gul
Mariann Risa 92289987 Grøn
Marita Nærland 98679773 Blå
Lene Mattingsdal 98471788 Rød
Ingrid H. Vold 95811514 Rød
Varamedlem Christine Fuglestad 93427188 Blå

 

Fann du det du leita etter?