Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

 For å sikre samarbeidet med heimen til barna i barnehagen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Barnehagen har og eit FAU, foreldrerådet sitt arbeidsutval.

Barnehageeigaren skal sørge for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Foreldresamarbeid
Ikke alle saker kan diskuterast på foreldremøte. Foreldra/føresette kan be om samtale med personalet der ein kan snakka om saker som angår barnet. Barnehagane kallar inn foreldra til samtale ein eller to gonger i året. 

Fau 2018/2019
Fau 2018/2019
Verv Navn Mobil Side
Leiar Magnus Ueland 41202234 Grøn
Emma Olsson Hauge 95098193 Gul
Tone Waldeland 99516090 Gul
Marita Nærland 98679773 Blå
Ann- Kathrin Lien 91648447 Rød
Monica Taksdal Veland 95113586 Rød
Vara for Monica Justinas Rumba 41564583 Rød

 

Fann du det du leita etter?