Samarbeidsutvalet (SU)

I lov om barnehagar § 4. Foreldreråd og samarbeidsutval, er oppnemning og praktisering av samarbeidsutval heimla. Samarbeidsutval skal sikre samarbeidet mellom barnehagen og heimen.

Korleis samarbeidsutval blir oppnemnd eller fungerer skil seg frå barnehage til barnehage. Nokre samarbeidsutval har hyppige møter, andre utval legg seg på eit minimum. Innhaldet varierer og ein del mellom barnehagane. Det er viktig å merke seg at barnehageeigar skal syte for at viktige saker skal leggast fram for samarbeidsutvalet. (§ 4, siste avsnitt i barnehagelova) SU har som oppgåve å vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ.

Stokkalandsmarka SU
Stokkalandsmarka SU
Verv 2018/2019 Mobil
Foreldregruppa
Leiar Magnus Ueland 41302234
Ann - Kathrin Lien 91648447
Tone Waldeland 99516090
Justinas Rumba 41564583
Personalgruppa
Siri O. Tønnesen
Therese Bratland
Maren Andreassen
Gro Ragnhild Sikveland
Fann du det du leita etter?