Foreldreutvalg (FAU)

 For å sikre samarbeidet med heimen til barna i barnehagen, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval.

Barnehagen har og eit FAU, foreldrerådet sitt arbeidsutval.

Barnehageeigaren skal sørge for at det er viktige saker som vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Foreldresamarbeid
Ikke alle saker kan diskuterast på foreldremøte. Foreldra/føresette kan be om samtale med personalet der ein kan snakka om saker som angår barnet. Barnehagane kallar inn foreldra til samtale ein eller to gonger i året. Les meir om foreldresamarbeidet under menyvalet "Samarbeid med heimen".

 

FAU 2018-2019
Navn Antall år
Kine Reime 1 år
Silvie Haugstad 1 år 1 år
Øystein Varhaug 1 år
Anette Håland 2 år
Annmereth Nicklasson 2 år
Lena Grødem 2 år
Fann du det du leita etter?