Barnehagenytt
Publisert 04.04.2018

Mobbing har alvorlige konsekvensar for både enkeltindividet og heile oppvekstmiljøet. Barn som blir utsett for mobbing kan få langvarige skader, for eksempel i form av psykiske plager som angst og depresjon. 

Publisert 06.11.2017

 

 

 

Me er midt i hausten og dei fine fargane på trærne og i naturen elles er allerede på hell. Dagane er kortare og temperaturen fell. Barnehagelivet går sin gang, og det er alltid mykje spennande og finna ute i naturen, uansett årstid. Det er varierte månedplanar i barnehagen som gir god info om dagleglivet.

 
Fann du det du leita etter?