Søke eller endre barnehageplass?

Dersom du ynskjer å søke barnehageplass i Vigre barnehage eller vil endre ditt eksisterande tilbud kan du logge deg inn her i Barnehageportalen.

Har du spørsmål, ta kontakt med styrar.

Fann du det du leita etter?