Råd og utval

For å sikre eit godt samarbeid mellom barnehage og heim, skal alle barnehagar ha eit foreldreråd (FAU) og eit samarbeidsutval (SU).

FAU består av representantar frå foreldregruppa. FAU skal vere med å bidra til, og arbeide for at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa  er med på å skape eit godt barnehagemiljø.

 

SU består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen. Samarbeidsutvalet er eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ.

 

Fann du det du leita etter?