SU

 Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ.

I samarbeidsutvalet (SU) er det 1 kommunal representant, 2 representantar frå personalet, 2 representantar frå FAU i tillegg til styrar.

SU skal vere et samarbeidsorgan for foreldre, personal og eigar. SU har ansvar for den alminnelege drifta i nær kontakt med barnehagen sin styrar.

SU behandlar blant anna følgande saker:

  • godkjenner barnehagens årsplan
  • vedtar eventuelle driftsendringar
  • svarer på ulike høyringar
SU 2018/2019
Karin Nilsen Leder 
Anny Sør-Reime Styremedlem 
Tone Braut Reime Tilsette
Juanita Nygård Tilsette
Haldis Martine Brattgjerd  Styrar
Fann du det du leita etter?