SU/Skulemiljøutvalg

SMU er skulen sitt høgste rådsorgan og deira råd har ekstra tyngde når skulen tek avgjerslene sine. 

SMU består av 4 representantar av elevane (3. og 4. klasse), 2 representantar frå FAU, 2 representantar frå dei tilsette (1 lærar og 1 frå andre arbeidsgrupper) og 2 frå skuleeigar (ein politikar og rektor). Rektor er sekretær for møtet og har ikkje stemmerett. 

På første møte vert det valt leiar og nestleiar for SMU. Det  er 2-3 møter pr. halvår. Det er rektor som kallar inn og skriv referat.

Fann du det du leita etter?