ORDENE OM DØDEN. SORGENS SPRÅK ELLER HÅPETS SPRÅK

onsdag 12. juni 2019 kl. 19:00

Onsdagsforedrag med
Erling Pettersen

Kan me sette ord på døden? Kva ord nyttar me og korleis?
Dette er nokre av spørsmåla Erling Pettersen tek opp i foredraget på Hå denne kvelden. 

Erling J. Pettersen var biskop i Stavanger bispedømme til 2017. Har har arbeida som prest i Brasil og Norge, vært direktør i Kirkerådet i ein periode på ti år og undervist i etikk og praktisk teologi.
Pettersen har skrive og redigert ei rekkje bøker , mellom ann a «Fred-før livet har tapt», «Gjennom natten» og «Gud sett nedenfra. En reise fra Brasil til Stavanger», den siste gitt ut i 2.oppl i 2018 (Hertervig Forlag).

Foredraget er i samband med utstillinga DONA EIS REQUIEM - Gje dei kvile som opnar den 8. juni.
 

Kr 200 inkl. kveldsmat. Påmelding: post.hpg@ha.kommune.no eller 51791660

Foto: Lars Idar Waage, Stavanger Aftenblad.
Bildet er frå St. Petri kyrkja i Stavanger, Erling Pettersen i samtale med Kristopher Schau.  

Støtta av Fritt Ord

 

Legg til hendinga i din kalender