Fredag i kafeen: MÅTTE DE HVILE I FRED - Døden og allehelgensdag i katolsk tradisjon

fredag 1. november 2019 kl. 19:00

Foredrag med
Kristin Bliksrud Aavitsland.

Dei siste åra har me sett at mange tek opp igjen den katolske tradisjonen med å tenna lys på gravene allehelgensdag. Kvifor skjer dette? Kvar kjem denne tradisjonen frå? Korleis var det for folk i mellomaldaren å gå over frå katolske til lutherske ritual og skikkar i synet på døden og dei døde?

 I foredraget vil Aavitsland kasta lys over desse spørsmåla. Ho tek utgangspunkt i utvalgte gravminne og kyrkjerom som romar heile univers av idear om døden, etterlivet og forholdet mellom dei døde og dei levande. 
Aavitsland er kunsthistorikar og professor i mellomaldarkultur og kyrkjehistorie ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo.  
Kr 250 inkl. mat. Sal av drikkevarer.
Påmelding: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660

Legg til hendinga i din kalender