Utstilling: FOR aig veit existen af vorld

lørdag 28. mars 2020 kl. 14:00

Ole Martin Lund Bø, Andrei Molodkin, Thiago Rocha Pitta, Markus Li Stensrud og Carla Zaccagnini

Internasjonal samtidskunst

Alexander L. Kielland-ulykken, 40 år.

Samtidskunstutstillinga FOR aig veit existen af vorld tek opp problemstillingar som er relevante for å forstå hendinga i ein større samanheng. Verda, slik vi kjenner ho i dag, er blant anna eit resultat av førre hundreåret si industrialisering basert på tilgang til fossilt brensel. Kunstutstillinga vil kaste lys over denne vide konteksten, skape rom for refleksjon om økonomisk vekst, konsolidering av velferdsstaten, geopolitikk og “framskritt”. Den vil og berøre meir eksistensielle problemstillingar som er del av forteljingar om tragiske hendingar.

Støtta av Norsk Kulturråd og Fritt Ord

Utstillingsperiode: 28. mars - 31. mai.

Legg til hendinga i din kalender