Utstilling: v e r y l i k e a w h a l e

lørdag 28. mars 2020 kl. 14:00

Kjell Torriset
maleri

Kjell Torriset (1950) har i heile virket sitt som biletkunstnar vore oppteken av figuren i sine komposisjonar. Biletspråket hans er i hovudsak utvikla frå eit figurbasert uttrykk i 1970- og 1980-åra til eit meir abstrahert eller symbolprega biletspråk kor forenkla figurer og sterke fargeflater i samansatte komposisjonar har fått større plass. Kjell Torriset er representert i alle dei store offentlege samlingane i Norge. Han har utført ei rekkje store utsmykkingsoppdrag for både private bedriftar og offentlege institusjonar.
Kjell Torriset har store deler av utdanninga si frå, og er busett i, England. I 1974–78 gjekk han på Statens kunstakademi

Utstillinga står til og med 31. mai

Legg til hendinga i din kalender