Vennelaget

Vennelaget for Hå gamle prestegard vart starta i 1986. Formålet er å fremja interessa for Hå gamle prestegard, og vennelaget har no ca 300 medlemmar.

 

Familiedag 2. påskedag  - Klikk for stort bilete

Som medlem i vennelaget får du gratis adgang til alle utstillingane og informasjon om alt som skjer.

Vennelaget har medansvar for påskearrangementet 2. påskedag og Halloween som vert arrangert på Hå gamle prestegard årleg. I tillegg arrangerer vennelaget årleg kunstsafari til ulike kunstnarar og/eller kunstinstitusjonar i området.

Medlemmar frå vennelaget deltek også på andre arrangement, for eksempel Haustmarknaden.

Me vil gjerne ha fleire medlemmar!
Medlemsavgift pr. år er kr 300. Familiemedlem kr 200. 

Vil du verta medlem, kan du senda e-post til
post.hgp@ha.kommune.no. Du kan også ringa til Hå gamle prestegard på telefon 51791660.

 

Sist endra 17.02.2017
Fann du det du leita etter?