Styret i Vennelaget for Hå gamle prestegard

Marianne Sæland, leiar
epost: vennelaget.hgp@gmail.com

Reidun Svendsen, sekretær

Bjørnar Hesby, kasserar

Tone Irene Refsnes, styremedlem

Marianne I. Haugland, styremedlem

Hans Kristian Time, varamedlem

 

God hjelp frå Vennelaget er bra når konsertar og anna skal arrangerast. Her spelar Tønes i hagen i 2018.