FRA STEINALDER TIL VIKINGTID

søndag 30. august 2020 kl. 14.00

En dag i historien på Hå

Hå historielag, Arkeologisk museum og Hå gamle prestegard inviterer til en dag i historien på Hå

Søndag 30. august kl. 14 – 16

14.00     
Dagen starter med magiske toner fra bronselur og vokal på Strandgravfeltet med
Gaute Vikdal, Marcel Totolic og Signe Irene Time fra Klang av Oldtid.
Bronselur er et instrument som ble brukt for 3-4000 år siden. Lurene som blir brukt denne dagen er kopi laget etter funn av gamle bronselurer i Rogaland og i Danmark
Denne dagen på Hå kan du oppleve hvordan oldtidsmennesket på Hå har latt tonene vandre over det jærske landskapet.

14.15     
Strandgravfeltet bak løa på Hå er fra Folkevandringstiden, mellom 200 og 700 e.Kr. Det er et av de største gravfeltene fra denne perioden i Norden. Arkeologisk museum i Stavanger har gjort utgravninger på feltet og funna kan ses på museet i Stavanger.
Arkeolog Olle Hemdorff tar oss med på en vandring på gravfeltet denne dagen og forteller om utgravningene og om hvordan livet kan ha vært her på Hå for 1500 år siden.  

15.15    
På nye løa møter vi igjen Klang av Oldtid, der de framfører stykket Agnaton inspirert fra gamle Egypt.
Så vil Olle Hemdorff vise bilder og fortelle om de omfattende arkeologiske funna som er gjort på gravfeltet.

             
Dagen er gratis. Men på grunn av koronasituasjonen må vi ha påmelding.
Påmelding til: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660.

Begrenset med plass, så vent ikke for lenge med å melde deg på.  
Det blir servert kaffe i nye løa.

Legg til hendinga i din kalender