Utstilling: Irma Salo Jæger

lørdag 7. juni 2014 kl. 14.00

7. juni – 31. august 2014

Irma Salo Jæger
Maleri 

Smil og glede på prestegarden. Omtale i Stavanger Aftenblad. 

Irma Salo Jæger har sidan 1960-talet vore ein viktig aktør i norsk kunstliv gjennom si kunstnariske verksemd og sitt kunstpolitiske engasjement. Utstillinga i gamle fjoset på Hå gamle prestegard består av eit utval maleri frå det siste 10-året. Til utstillinga er det laga eit katalog med tekst av forfattar og kunstskribent Svein Thorud.

Ved sida av sitt langvarige, kunstpolitiske engasjement, i tillitsverv og i komitear, har Irma Salo Jæger vore professor ved Statens Kunstakademi i Oslo i åra 1986-1992.

Irma Salo Jæger (f. 1928) har si kunstfaglege utdanning frå Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1954–1957) og Statens Kunstakademi (1958–1961). Ho er i tillegg utdanna som magister i kunsthistorie ved Universitetet i Helsingfors i 1953. Ved sida av sitt langvarige kunstpolitiske engasjement og professoratet ved Statens Kunstakademi  har ho vore festspillutstillar i Bergen i 1989 i tillegg til fleire store separatutstillingar i Norge og utlandet. Jæger sine verk er kjøpt inn ved ei rekkje norske og utanlandske institusjonar. Ho har laga fleire offentlege utsmykkingar, mellom anna for Rikshospitalet og Universitetet i Agder. I 2010 vart Jæger utnemnt til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk biletkunst.  

Legg til hendinga i din kalender