Utstilling: Anne-Karin Furunes

lørdag 5. mars 2011 kl. 14.00

5. mars - 10. april 2011

Anne-Karin Furunes 
Otherwise Illuminated
maleri

Å dukke ned i arkiv av ansikt


Anne-Karin Furunes har utarbeida ein eigenarta perforert teknikk. Som utgangspunkt nytter ho fotografi funnet i gamle arkiv. Fotografia blir nytta som skisser for svære måleri som seinare blir gjennomhulla med hol i ulike storleiker.
I utstillinga på Hå gamle prestegard vises 6 arbeider i stort format som alle er basert på portrettfoto. Furunes seier at ho har eit ”ønske om å øydelegge lerretet og samstundes laga eit nytt språk.”
Språket ho har funnet har ho nytta i 15 år og sjølv om teknikken er den same blir nye motiv nytta og nye historiar fortalt.

Arbeida i utstillinga er frå to seriar: ”Portrait of Pictures” og ”Mea Culpa”. Andleta i ”Portrait of Pictures” er henta frå eit rasehygenisk arkiv i Uppsala.

”Jeg har bakgrunn som arkitekt, så det var naturlig å ta i bruk rommet på den måten at bildet endrer seg i forhold til hvor man er i rommet. Det blir en
svimlende følelse av ikke helt å vite hvor bildet er”.

Anne-Karin Furunes bur og arbeider i Trondheim og er tilsett som professor ved Kunstakademiet, NTNU utanom å ha ein omfattande utstillingsverksemd. Ho er opprinneleg utdanna arkitekt, men valgte å gå over til kunst. Ho har mellom anna studert ved Statens kunstakademi og har hatt fleire utstillingar i galleri USA og Europa og delteke ved binnalar som Art Basel og Beijing Binnale. Furunes er innkjøpt av mellom anna Nasjonalgalleriet og fleire samlingar.

 

 

Installasjonsfoto frå utstillinga. Stort perforert maleri. Portrett av kvinne.   - Klikk for stort bilete Anne-Karin Furunes

 

 

 

Legg til hendinga i din kalender