Det indre og det ytre rommet: Noen perspektiver på Elin Melbergs kunst

torsdag 21. oktober 2021 kl. 19.00

Foredrag med 

Helga Nyman
Kunsthistoriker og kurator
Stavanger Kunstmuseum

Det indre og det ytre rommet: Noen perspektiver på Elin Melbergs kunst

Akkumulasjon står sentralt i Elin Melbergs kunstnerskap, som kjennetegnes av tidkrevende komposisjoner i hverdagslige materialer. I skulpturer, installasjoner og senere i tekstile arbeider, bearbeider Melberg minner og inntrykk fra omverdenen i skjøre og dypt personlige verk. Den fysiske dimensjonen er sentral for erfaringen av verkene, som forholder seg aktivt til både utstillingsrommet og betrakterens opplevelse. I dette foredraget ser kunsthistoriker og konservator Helga Nyman nærmere på utviklingen i Elin Melbergs kunstnerskap og diskuterer utvalgte verk fra perioden 2012-2021 ut fra materialvalg, tematikk og kunstneriske strategier.

Foredrag med Helga Nyman som er kunsthistoriker og kurator ved Stavanger Kunstmuseum.  
Foredraget er i forbindelse med Elin Melbergs utstillinga JÆREN på Hå gamle prestegard. Etter foredraget blir det en kort omvisning i utstillingen. 

Pris kr 120. 
Påmelding til: post.hgp@ha.kommune.no eller 51791660

Legg til hendinga i din kalender