UTSTILLING: BRIT BØHME

lørdag 22. januar 2022 kl. 14.00

22. januar - 20. mars 2022

Brit Bøhme
I DENNE TID
maleri

Brit Bøhme syner utstillinga I DENNE TID i nye fjoset.

Sjå film frå utstillinga med kunstnaren. 

Les kritikk av utstillinga i Stavanger Aftenblad. 

Første gong me møtte Bøhme og maleria hennar på Hå gamle prestegard var i 1999. Arbeida i utstillinga var då inspirert av reiser i Asia. Då ho stilte ut på Hå i 2009 hadde ho arbeidd vidare med møte mellom nære og fjerne kulturar.

I utstillinga som blir vist no reflekterer kunstnaren over tema som stillheit, isolasjon og natur i abstrakte maleri der lys og koloritt står sentralt. Den meir langsame pandemitida har opna opp for ei større merksemd på omgjevnadane.

Brit Bøhme er utdanna ved Vestlandets kunstakademi i Bergen og Det Kgl. Kunstakademi i København (1979-84). Ho arbeider med abstrakt maleri og kombinerer ofte maleri, objekt, foto og installasjon i rom.  Bøhme har stilt ut ei rekkje stader nasjonalt og internasjonalt. I 2021 deltok ho med papirarbeidet Hvit stillhet på Høstutstillingen. Kunstnaren er tildelt Prix d’ etrangère på Jeune Peinture, Paris 1991. Kunstnaren står bak fleire utsmykkingsoppdrag, som Høyteknologisenteret i Bergen og Stavanger fengsel. Frå arbeidsopphald på Svalbard i 2016 til i dag har «stillhet/ natur/ isolasjon» utgjort ei nerve i arbeida hennar. Bøhme har blitt innkjøpt av fleire offentlege institusjonar, siste var til KODE kunstmuseum i 2021.

Utstillinga er støtta av Bildende kunstneres vederlagsfond, Regionale prosjektmidler for visuell kunst og Bildende Kunstners Hjelpefond.

 

 


Jeg har over tid og i flere sammenhenger arbeidet med tema «stillhet» i mine malerier.

I koronatiden ble dette veldig aktuelt.

Tiden med restriksjoner har satt normaliteten på vent, og vi har kanskje for alltid endret måten vår å se og oppleve omgivelsene på.

Mer tid til å fokusere og reflektere. Et langsommere liv.

Isolasjon og natur blir sterkere tilstedeværende. Være oppmerksom på omgivelsene. Fokus på nærhet og miljø.

Disse impulsene bruker jeg i et maleriprosjekt som tar for seg fragmenter av inntrykk, fra det urørte til det urbane, fra det åpne, vennlige til det kvelende og truende.

Jeg har kalt prosjektet «I denne tid», hvor jeg fokuserer på stillhet, isolasjon og natur i bildene.

Hvert arbeid er et individuelt verk som går inn i en større helhet. Natur i endring og bevegelse. Fargenes lys og koloritt står sentralt.

Jeg arbeider med visuelle ideer ved hjelp av assosiasjoner og lar maleriet få utvikle seg over tid. Jeg ønsker å stimulere til refleksjon.

                                   Brit Bøhme

 

 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Legg til hendinga i din kalender