Utstilling: Anne Pfeffer Gjengedal 

lørdag 3. september 2011 kl. 14.00

3. september - 16. oktober 2011

Anne Pfeffer Gjengedal 
Synlig og usynlig 
objekt – skulpturelle arbeid – smykke

Anne Pfeffer Gjengedal har ein fascinasjon for det gåtefulle i naturen. Ho er oppteken av spørsmål som: korleis byggjer fuglane reira sine, korleis spinn edderkoppen nettet sitt og silkespinnaren silkekokongen sin?

Gjengedal er spesielt oppteken av kor vene desse dyra og insekta er, av den funksjonen dei har og styrken i byggemateriale deira. Ho fabulerer rundt kor sårbart alt er og kor lett me kan forstyrra ein prosess som er utanfor kva menneska kan forstå. Som materiale har kunstnaren valt hekla sølvtråd for å oppnå elastisitet og for å få kjensla av det skjøre me ofte finn som byggemateriale i naturen.

Somme av dei 20 arbeida som blir vist på utstillinga fekk Juryens Pris på “Biennalen for Kunsthåndverk 2008 - 2009”. Juryen sa dette om kunstnaren sine arbeid: " Kunstneren forener i sine arbeider det poetiske, det lekne og det tankevekkende. Hun forvandler det stramme og harde metallet til noe mykt, organisk og bevegelig på en måte som gir arbeidene et sterkt og meningsfylt uttrykk. Formspråket i arbeidene gir, i samspill med titlene, grobunn for fantasi og ettertanke hos dem som opplever dem."

Legg til hendinga i din kalender