Utstilling: Sigvard Marnburg

lørdag 2. september 2017 kl. 14.00

Sigvard Marnburg
Søk
Maleri

Sigvard Marnburg er frå Stavanger og fyller 85 ar i utstillingsperioden. Marnburg sine bilete rommer mykje. Dei er både gåtefulle, draumaktige,surrealistiske, science fictionaktige og siviliasjonskritiske, men dei rommar og skjønnheit og håp.

I utstillinga på Hå reflekterer han om tid og rom: Kva er nært? Kva er fjernt? Kva er stort? Kva er lite? Kva er kortvarig? Kva er langvarig? Kva er verkeleg? Kva er illusjon?

Legg til hendinga i din kalender