Carl Frederik Diriks

Utstilling: Fyrdiriks

søndag 18. juni 2023 kl. 00.00

UTSTILLING PÅ OBRESTAD FYR

Obrestad fyr 150 år 
Fyrdiriks - den teiknande fyrdirektøren 

 

Carl Frederik Diriks (1814 - 1895), kalla Fyrdiriks, var fyrdirektør då Obrestad fyr vart bygd. I 2023 var det 150 år sidan.

I åra han hadde stillinga gjennomførte han ei omfattande utbygging av sjømerka langs norskekysten og jærkysten. 

Diriks var snar til å innføre nye idear. Han tok i bruk sement som byggemateriale for fyrbygningane og petroleum som energikjelde for fyrlyktene. Dei nye materiala gjorde det mogleg å bygge fyr og lykter på stader som ein tidlegare hadde vurdert som altfor utsette.  

Den årlege inspeksjonsreisa kysten rundt haldt ham oppdatert, og ga han samstundes innblikk i dagleglivet rundt omkring i Noreg, inntrykk han seinare brukte som råmateriale for teikningane sine. 

Han var ein dyktig teiknar og etterlet seg eit stort materiale av landskapsskildringar, reiseskildringar, satireteikningar og oljemåleri. 

Då Diriks fekk bygga Obrestad fyr var det eit lenge etterlengta bidrag til å sikre jærkysten. 

I oversikta over fyra Fyrdiriks bygde, ser me eit skilje i materialval og utforming i åra før Obrestad fyr vart oppført. Fram til då var mindre fyr berre bygga av tre. Regn og fukt trengte ofte inn i trefyra, dei tilsette klaga på tilhøva og reperasjonsutgiftene var høge.  

Obrestad fyr var eit av dei første granittfyra i Norge. På denne tida vart det bestemt at det ikkje skulle byggast frittståande uthus på fyranlegga. Alle nødvendige arbeids- og lagerrom skulle innreiast i kjellaren, slik som det vart gjort på Obrestad.  

Den originale linsa, som framleis kan setjast på ved spesielle høve, er ei fransk Fresnel-linse. I år er det 200 år sidan den første Fresnel-linsa vart tend på  Cordouan fyr i Frankrike.  

Utstillinga gjev eit innblikk i arbeidet til fyrdirektøren både som teiknar og som fyrfornyar.  

Obrestad fyr er i tillegg eit levande fyrmuseum der du kan sjå maskinane til tåkeluren (som du også kan teste lyden på), du kan lære meir om andre verdskrigen og om Obrestad fyr som meteorologisk meldestasjon.  Ikkje minst kan du gå opp i fyrtårnet og få ein fantastiks utsikt over Jæren og Nordsjøen! 

Legg til hendinga i din kalender