Viste-gutten i utstillingen. Foto Oscar Nilsson

UTSTILLING: SPOR

søndag 2. juli 2023 kl. 14.00

Et møte med forhistorien på Hå. 

Viste-gutten flytter inn på Hå.
 

Skjelettet av Viste-gutten ble funnet ved en arkeologisk utgraving av Vistehola i Randaberg. Han levde i eldre steinalder, for om lag 8000-8300 år siden, og ble gravlagt i Vistehålå 14 år gammel. Ved hjelp av DNA-analyse, CT-skanning og en rettsmedisinsk teknikk har skulptør Oscar Nilsson i Stockholm laget en rekonstruksjon av Viste-gutten slik han kan ha sett ut da han levde. Viste-gutten blir et nytt høydepunkt i utstillingen SPOR som gjenåpner den 21. januar etter å ha vært stengt i over 10 år.

SPOR er en in situ-utstilling i kjelleren på jærhuset på Hå gamle prestegard.  I 1985 ble jærhuset flyttet til Hå gamle prestegard. Under arbeidet med grunnmuren ble det ved en tilfeldighet funnet spor fra steinalderen. Dette viste seg å være en 9000 år gammel bosetting, den eldste fra steinalderen som er funnet i området. På grunn av funnet ble en permanent utstilling om livet og naturen på Hå i steinalderen åpnet i 1990 og inneholdt originalfunn fra bosettingen og en profilvegg som viser kulturlagene helt ned til forrige istid. I 2012 ble det funnet en pilspiss som kan være så gammel som 16 000 år. Den kan vitne om at det har vært folk her langt tidligere enn en har trodd. Pilspissen blir en viktig del i utstillingen.   

Utstillingen tar opp noen av de dramatiske endringene og hendelsene som har preget tidligere tider, både klimaendringer, folkevandringer og pandemier som setter dagens hendelser i et større perspektiv. Utvikling av ny teknologi og nye forskningsmetoder har gitt fornyet innsikt og forståelse til temaene som går igjen i utstillingen. Flere digitale og visuelle grep er gjort. Nye formidlingsfilmer, modeller og tablåer er utarbeidet om steinalder, bronsealder og jernalder.

3 nye filmer med tema "Møt Arkeologen" har kommet til. I film 1 forteller miljøarkeolog Lisbeth Prøsch-Danielsen  om utgravningen av steinalderboplassen som hun var med på. I film 2 forteller arkeolog Kristine Orestad Sørgaard om livet i steinalderen slik det utspant seg her ved kanten av havet og langs Hå-elva. I f
ilm 3 forteller arkeolog Håkon Reiersen om funn fra gravene på Strandgravfeltet og hva de kan fortelle om menneskene og livet som utspant seg her. 

Ny utforming er ved Hå gamle prestegard i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og med inspirasjon og veiledning fra Moesgaard museum i Århus. Det faglige innholdet er ved Arkeologisk museum, UiS i Stavanger.

 

 

Legg til hendinga i din kalender