VANDRING MED PUST

søndag 11. juni 2023 kl. 13.00

PERFORMANCE 
av Frantzsen&Mjanger

Alle deler vi luften 
rundt oss
inni oss

Hvordan kan dette usynlige fellesskapet
bli synlig?

Med Avtrykk av pust i hendene,
hvordan opplever vi dette usynlige og delte?

Performancen er en stille vandring i fellesskap i nærområdet til Hå gamle prestegard, der kunstnerene og deltakende publikum holder hver sin glassform i hendene. Glassformene kalles “Avtrykk av pust” og fanger dialogen mellom mennesket som blåste i et anfang varmt, flytende glass og glasset respons på den pusten. Glassets raske overgang fra flytende og varmt til kaldt og hardt glass gjør det mulig å ta vare på dette øyeblikket. Forberedelser innendørs i galleriet før avgang. Vandringen varer i ca. to timer før en kommer tilbake til galleriet.

For å sikre deg plass, send en påmelding til post.hgp@ha.kommune.no innen kl. 17 den 10.juni.
Maks 35 samskapere.

I Frantzsen&Mjanger sine performancer 10. og 11.juni brukes glasskulpturer de kaller “Avtrykk av pust”. Glassformen fanger dialogen mellom mennesket som blåste i et anfang varmt, flytende glass og glassets respons på den pusten. Glassets raske overgang fra flytende og varmt til kaldt og hardt glass gjør det mulig å bevare dette øyeblikket.

WALKING WITH BREATH
Everyone is breathing
We all share the air
around us,
inside us.

How can this invisible community become visible?
With an Expression of Breath in our hands, 
how do we experience this shared and unseen?

The performance is a collective silent walk in the surroundings of Hå gamle prestegård, where the artits and the participating audience each hold a glass object. The glass sculpture is named Expression of Breath (Avtrykk av pust)  and catches the dialogue between the person blowing into a gather of glass and the glass's response to that breath. The material’s rapid transition from liquid and hot to cold and hard glass makes it possible to preserve this moment. Preparations in the gallery before departure. The participatory performance will last for about 2 hours before returning to the gallery.
Maximum 35 co-creators.
To be sure you get a free ticket, book at post.hgp@ha.kommune.no before 5. pm. The 10th of June.

 

Legg til hendinga i din kalender