Tre skulpturar laga av kunstnaren Robin Danielsson

UTSTILLING: ROBIN DANIELSSON

lørdag 27. januar 2024 kl. 14.00

27. januar – 20. mai 2024

Robin Danielsson 
ANOTHER LANDSCAPE/ EIT ANNA LANDSKAP
teikning, skulptur, måleri

 

Robin Danielsson arbeider med teikning, skulptur og måleri. I utstillinga EIT ANNA LANDSKAP / ANOTHER LANDSKAPE hentar han inspirasjon frå mellom anna kunsthistorie, mytologi og populærkultur og nyttar ofte det forgjengelege ved menneske og naturen som tema. Til utstillinga vil Danielsson produsere ei serie monumentale målerier på tekstil, ei gruppe keramiske skulpturar i tillegg til innramma teikningar på papir som sammen vil danne ein større stedspesifik installasjon. Desse dannar som heilskap ein større stadspesifikk installasjon. Arbeida vil blant anna henge frå taket som romavdelere hvorpå skulpturene plasseres i forskjellige grupperinger. Tittelen, Another Landscape/ Et Annet Landskap åpner opp for ulike lesninger. Det kan være eit indre, abstrakt, landskap som skildrer et grenseland, der fiksjon og røyndom oppløses. Eller eit ytre landskap som f eks utstillingas visuelle landskap i møte med- eller som ein kontrast til- den mektige naturen utenfor kunsthallen.

 

Robin Danielsson (fødd 1983, Jönköping, Sverige) bur og arbeider i Oslo. Danielsson arbeider med teikning, måleri og skulptur, og finn inspirasjon blant anna i kunsthistorie, mytologi og populærkultur. Undersøkingar av repetisjon, ornamentikk, organiske former og figurative motiv er tilbakevendande element i arbeida hans. Gjennom ein bevisst samansetjing av motiv, format og plassering skaper Danielsson forteljingar, der mennesket og naturen si forgjengelegheit er sentrale tema. 

Danielsson har studert ved Konsthögskolan Valand i Göteborg og Glasgow School of Fine Art. Utstillingar (i utval):Rött Öga, Salgshallen, (Oslo), Familieselskap, KÖSK, (Oslo),  Moonlight Activities, Tegnerforbundet, (Oslo), Studio Spring, Center of Contemporary Art Andratx (Mallorca), What Is Left Behind, Akershus Kunstsenter, (Lillestrøm), Wildlife Skulpturpark, Nesoddparken og Skissen, Galleri Soft, Tegnebiennalen, (Oslo).

 

Legg til hendinga i din kalender